بررسی و درمان کلیه اختلالات غده درون ریز تیرویید

بررسی و درمان کلیه اختلالات غده درون ریز تیرویید نظیر انواع گواتر های خوش خیم و نیز جراحی بدخیمی های تیرویید مانند کارسینوم پاپیلری؛مدولاری .فولیکولار و ...جراحی پیشرفته و دقیق برای حفظ عصب راجعه حنجره و نیز غدد پاراتیرویید(تنظیم کننده کلسیم خون)