جراحی لوزه و توده های گردنی

انجام جراحی لوزه و توده های گردنی اطفال و نیز جراحی اختلالات خواب و مشکل خر و پف در بزرگسالان هم به روش سنتی و هم با استفاده از تجهیزات جدید نظیر لیگاشور و کوبلیشن