بررسی و درمان کلیه اختلالات حنجره و صوت

شامل پیشرفته ترین جراحی های میکروسکوپی و لیزری ضایعات خوش خیم و بدخیم حنجره و انجام عکس پیشرفته اندوسکوپی حنجره(استروبوسکوپی)در مطب