بازگشت

زمان مطالعه : ۵۱ ثانیه

جراحی لیزری حنجره

333.JPG

استفاده از لیزر CO2 امروزه کاربرد گسترده ای در جراحی ها پیدا کرده است.

برای تشخیص ضایعات حنجره ابتدا باید معاینه دقیق با لنز و ویدیواستروبوسکوپی انجام شود.

در اغلب موارد پزشک متخصص بین ضایعات خوش خیم حنجره نظیر ندول٫پولیپ ٫پاپیلوم و ... با ضایعات سرطانی براساس تاریخچه بیماری و ظاهر ضایعه تا حدود زیادی افتراق قائل می شود.ولی تشخیص نهایی با نمونه برداری زیر بیهوشی و انجام پاتولوژی خواهد بود.

ضایعات خوش خیم حنجره معمولا با جراحی ظریف زیر میکروسکوپ و اغلب بدون لیزر برداشته می شوند و اگر جواب پاتولوژی هم خوش خیم باشد صرفا با درمان های نگهدارنده و گفتار درمانی پی گیری می شوند.

در موارد بدخیمی ابتدا تشخیص با نمونه برداری و پاتولوژی تایید می شود.سپس با معاینه و تصویربرداری دقیق وسعت ضایعه اولیه و غدد لنفاوی معین می شود.

در موارد تومورهای محدود با صلاحدید جراح می توان از لیزر استفاده کرد.البته قطع سیگار و تریاک و معاینات پی گیری قویا لازم است.امکان عود و نیاز به جراحی مجدد وجود دارد.

لازم به ذکر است که در اغلب بدخیمی های پیشرفته٫لیزر قابل انجام نیست و ممکن است تخلیه کامل حنجره با یا بدون شیمی درمانی و رادیوتراپی لازم شود.

مقالات پیشنهادی